Polska wersja English version

Strona główna

T. I–IV publikowany przez Zakład Sztuki Bizantyjskiej i Post-bizantyjskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w wydawnictwie „Neriton”. Od t. V – publikacja własna Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu i Zakładu Sztuki Bizantyjskiej i Post-bizantyjskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od t. X: publikacja własna Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata i Zakładu Sztuki Bizantyjskiej i Post-bizantyjskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

REDAKTOR

Prof. Dr.  Waldemar Deluga

RADA PROGRAMOWA

Prof. Dr.Michał Janocha (chairman)

Prof. Dr. Anca Bratuleanu, Bucharest

Prof. Dr. Viktoria Bulgakova, Berlin

Prof. Dr. Ana Dumitran,  Alba Julia

Prof. Dr. Mat Immerzeel, Leiden

Dr. Magdalena Łaptaś, Warsaw

Prof. Dr. Jerzy Malinowski, Warsaw

Prof. Dr. Marta Nagy, Debrecen

Prof. Dr Athanassios Semoglou, Thessaloniki

Prof. Dr. Tania Tribe, London

Prof. Dr. Natasha Tryfanava, Minsk