Polska wersja English version

Strona główna

T. I–IV publikowany przez Zakład Sztuki Bizantyjskiej i Post-bizantyjskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w wydawnictwie „Neriton”. Od t. V – publikacja własna Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu i Zakładu Sztuki Bizantyjskiej i Post-bizantyjskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od t. X: publikacja własna Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata i Zakładu Sztuki Bizantyjskiej i Post-bizantyjskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Obecnie rocznik wydają Uniwersytet w Ostrawie, PISnSŚ i UKSW.

 

REDAKTOR /   EDITOR

Prof. Dr.  Waldemar Deluga

REDAKTORZY / SUB-EDITORS

Angelika Brzostowska-Pociecha, Sieradz

Anatole Upart, Chicago

 

RADA PROGRAMOWA

Michał Janocha (chairman), Warsaw

Anca Bratuleanu, Bucharest

Viktoria Bulgakova, Berlin

Ana Dumitran,  Alba Julia

Mat Immerzeel, Leiden

Cathèrine Jolivet-Levy, Paris

Alina Kondratjuk, Kiev

Angelika Lymberopoulou, Milton Keynes

Magdalena Łaptaś, Warsaw

Jerzy Malinowski, Warsaw

Marta Nagy, Debrecen

Daniela Rywiková, Ostrava

Athanassios Semoglou, Thessaloniki

Tania Tribe, London

Natasha Tryfanava, Minsk